Bocohan Student Edition

Bocohan Standard Edition
24/09/2020
Bút đỏ Enterprise Server
24/09/2020
 

Bocohan Student Edition là phiên bản rút gọn của phiên bản Bocohan Standard Edition, bao gồm các tính năng đơn giản và hữu ích giúp nhóm đối tượng học sinh, sinh viên có thể tận dụng tối đa khả năng dịch thuật của ứng dụng.