• vi-VNen-GB

Chính sách nhân sự

VIEGRID quan niệm công ty là môi trường làm việc chung và bình đẳng của tất cả các thành viên trong công ty. Môi trường này được hình thành  do các nhà đầu tư góp của và các nhân viên góp công để cùng phát triển kinh doanh, công nghệ và cùng hưởng thành quả.

Theo nhận thức này, VIEGRID luôn đánh giá cao, ghi nhận và có chính sách tưởng thưởng thích đáng đối với tinh thần chia sẻ khó khăn với công ty.Trong tương lai gần, VIEGRID sẽ có chính sách chia sẻ cổ phần cho nhân viên.

VIEGRID coi nhân lực là tài sản quý nhất của công ty và có chính sách đào tạo nhân lực về mọi mặt, từ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, kỹ năng giao tiếp, chia sẻ kiến thức cho đến lòng nhân ái và tinh thần phục vụ cộng đồng. VIEGRID có chính sách tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn tại công ty, gửi nhân viên đi các khóa đào tạo bên ngoài và hỗ trợ chi phí lấy các chứng chỉ chuyên môn.

VIEGRID mong muốn trở thành nơi tụ hội nhân tài. Mọi năng khiếu đặc biệt, các thành tích tại các cuộc thi tài hoặc việc đã trải qua các lớp chuyên đều được đón chào mà không phải yêu cầu một kỹ năng cụ thể nào ngoài nhiệt tình, sáng tạo và ý tưởng xuất chúng.