• vi-VNen-GB
V-EAGLE Giải pháp internet an toàn cho máy tính Bộ Tài chính

Nhu cầu sử dụng Internet càng cao, đi kèm theo đó cũng là những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn thông tin. Với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cao, và thường xuyên sử dụng công cụ Internet trong nghiệp vụ,thì việc sử dụng Internet an toàn đang là thách thức đăt ra đối với ngành Tài chính. Vậy làm thế nào để sử dụng Internet an toàn, hiệu quả? Phóng viên tạp chí Tài chính điện tử - eFinance đã có