• vi-VNen-GB

Văn thư - Thư ký 

Văn thư - Thư ký là một phần mềm Add-in trên Microsoft Word hỗ trợ người dùng trong việc soạn thảo văn bản văn bản trong các Doanh nghiệp, cung cấp một số lượng lớn các mẫu văn bản phổ biến thường xuyên được sử dụng trong các Doanh nghiệp.

Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP giữa Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ đã quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Tuy nhiên, hiện nay việc ban hành văn bản trong các cơ quan hành chính nhà nước cũng như các loại hình doanh nghiệp ở nhiều nơi chưa được thống nhất đúng chuẩn theo Thông tư 55. Mặt khác, người dùng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các mẫu văn bản phù hợp với nội dung của văn bản cần ban hành.

Giải quyết vấn đề này, phần mềm Văn thư - Thư ký được ra đời. Văn bản hoàn chỉnh được trích xuất đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng đồng thời tuân theo Thông tư 55 của Chính Phủ quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

Bên cạnh chức năng hỗ trợ soạn thảo văn bản, phần mềm còn cho phép hỗ trợ người dùng trong việc xây dựng các mẫu văn bản.

Phần mềm có thể hoạt động ổn định trên các phiên bản khác nhau của Microsoft Office Word.