• vi-VNen-GB

DỊCH CÔNG CHỨNG

Dịch công chứng là phần mềm giúp thực hiện nhập liệu – dịch với số lượng lớn các tài liệu, đặc biệt là các tài liệu có mẫu sẵn (ví dụ như văn bằng, chứng chỉ, học bạ, …) từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, bước đầu là từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Phần mềm được triển khai dưới dạng phần mềm desktop, phát triển dựa trên các sản phẩm về chuẩn hóa văn bản, từ ngữ và dịch thuật của VIEGRID đã xây dựng. Do đó, tạo nên ưu thế cạnh tranh và sự khác biệt.

Khi sử dụng phần mềm Dịch công chứng, người dùng sẽ nhận thấy nhiều tiện ích cũng như năng suất và hiệu quả làm việc được tăng lên rõ rệt, đặc biệt là người dùng yêu cầu cần dịch và công chứng số lượng lớn các loại tài liệu (thường là theo mẫu sẵn).

Phần mềm sử dụng các mẫu có sẵn một cách thông minh để:

 • Tăng tốc độ nhập liệu
 • Tăng tốc độ dịch
 •  Không phải dịch một mẫu văn bằng 2 lần
 •  Sử dụng sức mạnh của VIMAT và BOCOHAN qua Internet hoặc Intranet để tăng tốc độ dịch đối với những trường dữ liệu cần dịch
 •  Kết xuất tài liệu ra định dạng DOC, sẵn sàng để in và công chứng

Các dạng văn bản có thể dịch công chứng (dưới dạng bản cứng - hardcopy):

 • Văn bằng
 • Học bạ
 • Chứng chỉ
 • Thư giới thiệu (theo mẫu)
 • Bài luận
 • Các văn bản khác