• vi-VNen-GB

CÂY TRUY VẤN

Hướng tới xây dựng các phần mềm hỗ trợ nâng cao chất lượng văn bản, VIEGRID đã phát triển phần mềm hỗ trợ soát lỗi, từ điển và phông chữ – Bộ Công cụ Việt. Không dừng lại ở đó, chúng tôi tiếp tục phát triển các công cụ nhằm:

  • Hỗ trợ soạn thảo các văn bản hành chính thông qua các văn bản mẫu. Chức năng này đã được hiện thực hoá trong phần mềm Văn thư Thư ký;
  • Hỗ trợ soạn thảo các văn bản lập kế hoạch kinh doanh và tiếp thị.

Trong thực tế, các văn bản được xây dựng cho các lĩnh vực khác nhau thường được dựa trên các mẫu khác nhau. Việc xây dựng các văn bản này có những điểm chung về xử lý, chỉ khác nhau ở quy trình nghiệp vụ.

 Hiểu được điều đó, VIEGRID xây dựng một phần mềm cho phép thiết kế quy trình nghiệp vụ thông qua việc đưa vào các câu hỏi truy vấn. Ngân hàng câu hỏi truy vấn này sẽ là cơ sở cho việc tạo ra một siêu phần mềm tạo ra hàng loạt các phần mềm với các quy trình nghiệp vụ khác nhau, thể hiện ở một cây truy vấn. Phần mềm này sẽ hỗ trợ xử lý văn bản ở một mức độ sâu hơn, gắn liền với chuyên môn hóa nghiệp vụ.

Các chức năng được hỗ trợ bao gồm:

  • Hỗ trợ thiết kế cây truy vấn và quy trình soạn thảo văn bản nghiệp vụ.
  •  Xây dựng kho mẫu văn bản theo nghiệp vụ cụ thể.
  • Tương tác hỏi đáp để hướng dẫn người sử dụng chọn được mẫu văn bản cần xây dựng.
  • Hỗ trợ người sử dụng xây dựng văn bản từ mẫu văn bản đã chọn. Văn bản được xây dựng có thể được kết xuất ra định dạng .DOC, .DOCX thông dụng.