• vi-VNen-GB

Các thiết bị trong Ngôi nhà Trí tuệ

VIEGRID đang phát triển các thiết bị trong Ngôi nhà có trí tuệ, là các ngôi nhà thông minh được kết nối bởi các dịch vụ có trí tuệ, các nội dung số và bảo đảm cuộc sống an toàn và chất lượng cao.

Các thiết bị này sẽ đảm bảo ngôi nhà sẽ được điều khiển, theo dõi từ xa và tích hợp với các phương tiện nghe nhìn, thông tin, viễn thông và được cung cấp các gói dịch vụ nội dung đa phương tiện.