• vi-VNen-GB

Bút đỏ HTML

BÚT ĐỎ HTML là một thành phần mở rộng cho chương trình BÚT ĐỎ trong bộ Công Cụ Việt để kiểm tra lỗi chính tả. Đây là sản phẩm chuyên dùng cho những cá nhân có nhu cầu soát lỗi chính tả các tệp HTML hoặc nội dung theo định dạng HTML, các biên tập viên có thể dùng sản phẩm này để soát lỗi các bài viết đã được dàn trang theo định dạng HTML.

 

 

BÚT ĐỎ HTML sẽ phân tích nội dung đầu vào để trích xuất dữ liệu, giữ nguyên phần cấu trúc thẻ và chuyển dữ liệu trích được cho BÚT ĐỎ soát lỗi. Các thao tác sửa lỗi của người dùng sẽ thực hiện trên giao diện của Word và BÚT ĐỎ add-ins. Khi người dùng đóng Word, BÚT ĐỎ HTML sẽ lấy phần nội dung đã được sửa lỗi và cập nhật phần sửa lỗi vào nội dung HTML gốc, sau đó hiển thị lên giao diện phần mềm, hoặc lưu thành tệp HTML. Người dùng cũng có thể thực hiện thao tác sao chép nội dung đã sửa vào bộ nhớ để dán vào các ứng dụng khác như CMS.

BÚT ĐỎ HTML thông qua Bút Đỏ trong bộ Công Cụ Việt có thể kết nối với BÚT ĐỎ SERVER để tăng hiệu năng soát lỗi. Việc nối BÚT ĐỎ HTML với BÚT ĐỎ SERVER là một tùy chọn.