• vi-VNen-GB

Cân bằng tải - Load balancing

Cân bằng tải là một trong những giải pháp nâng cao hiệu năng và ổn định cho hệ thống. Thành phần này hỗ trợ xây dựng các hệ thống phân tải lưu lượng truy cập, phân tải năng lực tính toán giữa các thành phần tính toán của máy tính (như CPU, GPU,..) và ở quy mô lớn hơn là phân tải năng lực tính toán giữa các máy tính hoặc cụm máy tính trong một môi trường mạng hỗn hợp. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà có thể có các chính sách phân tải khác nhau, tất cả đều nhắm đến mục tiêu làm cho hệ thống có tính sẵn sàng cao và hiệu năng cao.

Là một thành phần quan trọng trong các hệ thống phân tán như Grid Computing, cân bằng tải cũng thường được sử dụng vào các hệ thống chuyên dụng. Với thiết kế nhỏ gọn và khả năng chạy đa nền cùng với các chính sách phân tải phù hợp, thành phần cân bằng tải của VIEGRID đã được áp dụng thành công vào hạ tầng hỗ trợ biên dịch (máy dịch), Bút Đỏ Server, máy chủ VPN, VCM12 và các hệ thống thu thập và xử lý khối liệu ngôn ngữ.