• vi-VNen-GB

Cổng đa phương tiện

VIEGRID cung cấp giải pháp xây dựng “Cổng đa phương tiện”. Đây là cổng thông tin điện tử cho phép quản lý, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu bài viết, ảnh, video qua mạng Internet.

Kiến trúc tổng quan của Cổng đa phương tiện:

 

Giải pháp “Cổng truyền thông đa phương tiện” được xây dựng đảm bảo các yêu cầu cả về kỹ thuật, thẩm mỹ, tính tiện dụng và khả năng triển khai nhanh chóng:

  • Được xây dựng trên công nghệ mạng, công nghệ phần mềm tiên tiến nhất hiện nay.
  • Đảm bảo yêu cầu về thẩm mỹ: Giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng cho mọi đối tượng.
  • Cho phép tất cả mọi người đều có thể đăng ký tham gia xây dựng nội dung.
  • Cho phép phân quyền tới từng người sử dụng.
  • Khả năng tương tác giữa người sử dụng và hệ thống lớn.
  • Khả năng triển khai nhanh chóng: Triển khai theo hướng Module hóa, giúp cho việc thêm các modules mới dễ dàng và không ảnh hưởng đến các modules xung quanh.
  • Tính bảo mật cao, tránh được các lỗi bảo mật nghiêm trọng và phổ biến hiện nay.
  • Cho phép theo dõi quá trình hoạt động của hệ thống, tính ổn định của hệ thống và các hoạt động của từng người sử dụng.
  • Cho phép người sử dụng xem, lưu trữ, sửa đổi, chia sẻ, quản lý các thông tin ảnh, videos dễ dàng thông qua mạng Internet trong phạm vi “quyền hạn” của mình.

Trong thời gian vừa qua, VIEGRID đã thực hiện xây dựng Cổng đa phương tiện cho Ban Quản lý Vịnh Hạ Long không những nhằm giới thiệu thông tin du lịch, dịch vụ của Hạ Long góp phần quảng bá hình ảnh về Vịnh Hạ Long mà còn góp phần tạo một địa chỉ thu hút những người yêu mến Hạ Long trên toàn thế giới.