• vi-VNen-GB

Moses

Moses là một hệ thống dịch máy thống kê, và là một phần mềm nguồn mở theo (giấy phép LGPL) được phát triển bởi Đại học Edinburgh. Moses hiện đang được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng học thuật và doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng về dịch máy. Hệ thống này cũng cung cấp các tiện ích giúp nhà phát triển có thể xây dựng mô hình dịch dựa cho bất kỳ cặp ngôn ngữ nào, miễn là có lượng lớn văn bản song ngữ để huấn luyện và kho văn bản đơn ngữ trong việc xây dựng mô hình ngôn ngữ đích.

Với vai trò là một hệ thống nền tảng (base-line system), các máy dịch thống kê có thể xây dựng dựa trên nền Moses. Tất nhiên, muốn tạo nên sự khác biệt và đạt được chất lượng dịch thuật ở mức cao, thì các máy dịch đó phải có những thao tác xử lý ngôn ngữ chuyên biệt cho từng cặp ngôn ngữ. Đây cũng hướng nghiên cứu của nhiều nhà nghiên cứu khi sử dụng nền tảng Moses trong việc phát triển máy dịch của riêng mình.