• vi-VNen-GB

Oracle

Cơ Sở Dữ Liệu Oracle (thường được biết đến như là Oracle RDBMS, hoặc đơn giản là Oracle) là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (ORDBMS) được sản xuất và giới thiệu ra thị trường bởi tập đoàn Oracle.

Larry Ellison cùng với bạn bè, 2 cựu đồng nghiệp Bob Miner và Ed Oates đã bắt đầu sáng lập Phòng Thí Nghiệm Phát Triển Phần Mềm (SDL) vào năm 1977. SDL đã phát triển phiên bản đầu tiên của phần mềm Oracle. Cái tên Oracle xuất phát từ tên mã của một dự án tài trợ bởi CIA mà Ellison đã tham gia khi còn làm việc cho Ampex.

Một hệ cơ sở dữ liệu Oracle - được xác định bởi một hệ thống nhận dạng chữ số hoặc SID - bao gồm ít nhất một thể hiện của ứng dụng, cùng với kho dữ liệu. Một thể hiện - được xác định liên tục bởi một số định danh (hoặc id kích hoạt: SYS. V_ $ DATABASE. ACTIVATION#) - bao gồm một tập hợp các qui trình xử lý hệ điều hành và các cấu trúc bộ nhớ tương tác với kho lưu trữ. Các qui trình điển hình bao gồm PMON (theo dõi qui trình) và SMON (giám sát hệ thống).

Người sử dụng các cơ sở dữ liệu Oracle tham khảo đến cấu trúc bộ nhớ phía Server giốn như SGA (System Global Area). SGA giữ các thông tin bộ nhớ cache như là các bộ đệm dữ liệu, SQLcommands, và thông tin người dùng. Bên cạnh kho lưu trữ, cơ sở dữ liệu còn bao gồm các bộ log có thể làm lại trực tuyến có chức năng lưu lịch sử giao dịch. Các qui trình có thể cuyển đổi các bộ log làm lại trực tuyến thành các bộ log offline lưu trữ, nhờ đó cung cấp cơ sở (nếu cần thiết) cho việc phục hồi dữ liệu và một số hình thức sao chép dữ liệu.

Nếu người quản trị cơ sở dữ liệu Oracle đã triển khai Oracle RAC (Real Application Clusters), thì các đa thể hiện, thường là trên các máy chủ khác nhau, sẽ được đưa vào một mảng kho lưu trữ trung ương. Kịch bản này cho những ưu điểm như là hiệu năng, khả năng mở rộng và dự phòng cao hơn. Tuy nhiên, việc hỗ trợ trở nên phức tạp, và nhiều site không sử dụng RAC. Trong phiên bản 10g, công nghệ tính toán lưới đã giới thiệu các tài nguyên chia sẻ, nơi một thể hiện có thể sử dụng (ví dụ) tài nguyên CPU từ một nút khác (máy tính) trong mang lưới.

DBMS Oracle có thể lưu trữ và thực hiện các thủ tục lưu trữ và các chức năng trong nội tại của mình. PL/SQL hoặc ngôn ngữ hướng đối tượng Java có thể gọi các đối tượng mã và/hoặc cung cấp các cấu trúc lập trình cho việc viết ra chúng.

 

Nguồn: Wiki