• vi-VNen-GB

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint  là một sản phẩm web-based mà Microsoft phát triển để phục vụ cho nhiều mục đích và nhu cầu sử dụng khác nhau. Ba nhóm đối tượng sử dụng SharePoint gồm :

 1. Người sử dụng: Sử dụng các tính năng có sẵn của SharePoint (Cộng tác, quản lý nội dung, tìm kiếm, tự động hóa quy trình công việc…) để dễ dàng hóa các công việc nghiệp vụ có liên quan đến thông tin, tài liệu, làm việc nhóm….Người sử dụng cũng có thể dễ dàng thay đổi, bố trí lại các thành phần và tính năng có sẵn để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.
 2. Chuyên viên quản trị CNTT: Triển khai một nền tảng web-based thống nhất để tạo lập, duy trì các ứng dụng web phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ của một doanh nghiệp hoặc tổ chức, chẳng hạn web site làm việc nhóm, intranet nội bộ, web site internet để quảng bá doanh nghiệp, các ứng dụng cho các bài toán nghiệp vụ như quản lý công văn, quản lý dự án, quản lý nhân sự….
 3. Lập trình viên: Tuỳ chỉnh các tính năng đã có, mở rộng, phát triển thêm các tính năng mới trên nền tảng SharePoint để đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp/khách hàng.


Sharepoint là một ứng dụng trên nền tảng web được phát triển bởi Microsoft cho các tổ chức/doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn. Nó được thiết kế để thay thế cho nhiều ứng dụng web và hỗ trợ nhiều kết hợp khác nhau của các yêu cầu website tổ chức/doanh nghiệp. Nó thường đi liền với website quản lý nội dụng và quản lý tài liệu.


Các chức năng của Sharepoint gồm: quản lý và cung cấp cổng thông tin nội bộ (intranet portal), nội bộ mở rộng (extranet), quản lý tài liệu, quản lý file, không gian làm việc hợp tác (collaboration), mạng xã hội, tìm kiếm,… Ngoài ra, Sharepoint còn được sử dụng như là một nền tảng (platform) để phát triển ứng dụng web.


SharePoint 2007

Ngoài các tính năng làm việc cộng tác (cho phép mọi người cùng làm việc và chia sẻ thông tin một cách dễ dàng, hiệu quả) SharePoint 2007 bổ sung thêm nhiều tính năng để đáp ứng thêm nhiều nhu cầu sử dụng khác. Các nhóm tính năng chính của SharePoint 2007 gồm:

 1. Collaboration: Cung cấp các chức năng làm việc theo nhóm, thay thế cho việc sử dụng email
 2. Business Intelligent: Cung cấp các tính năng tạo các trang web báo cáo, thống kề, lập biểu đồvề trình trạng hoạt động của doanh nghiệp/tổ chức từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, phục vụ cho công tác quản lý điều hành, giám sát để kịp thời đưa ra các quyết định.
 3. Search: Tính năng này cho phép người dùng có thể tìm kiếm được các dữ liệu thông tin một các nhanh chóng, chính xác từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau – Web site, thư mục chia sẻ, trong thư mục dùng chung của Exchange, Lotus Notes…
 4. Portal: Cung cấp nhiều mẫu web site khác nhau, cho phép nhanh chóng tạo lập các loại web site – Intranet, Extranet, Internet …
 5. Content Management: Cung cấp các tính năng quản lý tài liệu, quản lý phiên bản, lưu trữ tài liệu, quản lý nội dung web…
 6. Business Process Automation: Tính năng này tích hợp với các công nghệ .NET 3.0 như Windows Workflow Foundation cho phép nhanh chóng, dễ dàng tạo ra các ứng dụng luồng công việc để tự động hóa các quy trình nghiệp vụ, ví dụ như phê duyệt công văn, phê duyệt đăng ký phòng họp, nghỉ ốm, nghỉ phép, điều xe….


SharePoint 2010


Là phiên bản mới nhất tính đến thời điểm này, SharePoint 2010 được tái cấu trúc nhằm tạo ra một nền tảng cộng tác, nền tàng phát triển phụ vụ mọi nhu cầu của doanh nghiệp với mục tiêu dễ sử dụng, giảm chi phí và hiệu quả hơn. Các tính năng của SharePoint 2010 một cách tóm tắt như sau:

 1. Sites: Cung cấp các chức năng tạo lập các web site phục vụ theo các mục đích khác nhau – làm việc nhóm, intranet, extranet, internet. Hỗ trợ việc truy cập bằng nhiều loại trình duyệt khác nhau. Tích hợp với các ứng dụng Microsoft Office, cho phép làm việc với dữ liệu trực tuyến -online, gián tuyến – offline. Giao diện thân thiện như sử dụng Office 2007/2010 nên không mất nhiều thời gian đào tạo sử dụng.
 2. Communities: Cung cấp các tính năng mạng xã hội (Tagging, Tag Clound, Rating, Social Bookmaking, Blogs, Wiki, My Sites, Profiles…) nhằm c ho phép liên kết thông tin, người dùng trong doanh nghiệp một cách dễ dàng, thuận tiện để trao đổi thông tin và chia sẻ kiến thức.
 3. Content: Cung cấp nhiều tính năng phục vụ cho tổ chức, phân loại, quản lý và khai thác mọi loại nội dung có trong doanh nghiệm (Kiểu nội dung, Siêu dữ liệu, Tập tài liệu, Đa trạng thái, lưu trữ,  tài liệu đa phương tiện – phim, âm thành, ảnh…)
 4. Search: Tìm kiềm từ nhiều nguồn nội dung, tìm theo ngữ nghĩa, xem trước…
 5. Insight: Cung cấp các tính năng để cho phép kết nối, tích hợp với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau có trong doanh nghiệp hoặc từ bên ngoài doanh nghiệp thông qua các dịch vụ đi kèm như: Performance Point, Excel Services, Charts, Visio, Services, Web analytics, SQL Server Integration…) để tạo và hình thành các báo cáo số liệu, thống kê hiệu suất…
 6. Composite: Cung cấp các công cụ và cấu phần để cho phép tạo ra các ứng dụng đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ một các nhanh chóng thông qua viết code hoặc không cần phải viết code. Các công cụ này bao gồm: Business Connectivity Services, InfoPath Forms Services, External Lists, Workflow, SharePoint Designer, Visual Studio, API, REST/ATOM/RSS.