• vi-VNen-GB

Lotus Domino

Lotus Domino là một phần mềm dùng cho các môi trường cộng tác, phối hợp giữa các nhân viên được đồng bộ và đơn giản.

Lotus Domino đang dẫn đầu trong thị trường phần mềm cho hệ thống thông tin cộng tác và thương mại điện tử. với sức mạnh của hệ thư tín và truyền dẫ dữ liệu, Lotus Domino mang đến những dịch vụ qua trọng như:

 • E-mail: Thư tín điện tử
 • Calandar: lập lịch làm việc
 • To do list: các công việc cần làm
 • Address book: sổ địa chỉ
 • Internet address lookup: tìm kiếm địa chỉ trên internet
 • Web browsing: trình duyệt web
 • IMAP or POP: thư tín theo chuẩn internet
 • Bảo mật thông qua chứng thực điện tử

Một số ứng ụng khác

 1. IBM Lotus Domino Express: Hỗ trợ những mục tiêu kinh doanh

Các đặc điểm nổi bật

 • Cung cấp các tính năng truyền tin và liên kết với độ an toàn cao cho các công ty có dưới 1.000 nhân viên.
 • Giúp bạn chọn lựa chương trình phù hợp với nhu cầu công việc của bạn: IBM Lotus Notes, IBM Lotus Domino Web Access, Microsoft Outlook hoặc POP/IMAP Internal mail.
 • Mang lại nhiều lợi ích của Lotus Domino giống với chương trình mà các doanh nghiệp lớn sử dụng nhưng với mức giá đặc biệt hướng tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Cung cấp ba lựa chọn khác biệt cho phép bạn truy cập e-mail, các ứng dụng kết hợp hoặc cả hai

2. IBM Lotus Domino Designer

Các đặc điểm nổi bật

 • Cho phép xây dựng, kiểm tra và triển khai một cách nhanh chóng các ứng dụng làm việc mở, an toàn và cần thiết cho công việc.
 • Nhanh chóng thêm vào các tin nhắn tức thời, các cảnh báo, và các danh sách trò chuyện vào các ứng dụng Notes chỉ với một vài động tác nhấn chuột đơn giản.
 • Mang đến tính linh hoạt nền với các dịch vụ web tiêu chuẩn mở, công nghệ XML và công nghệ Java.
 • Nhờ sử dụng bộ công cụ Domino cho WebSphere Studio, những nhà phát triển có thể bắt đầu xây dựng các trang JSP một cách đơn giản bằng việc kéo và thả các yếu tố thiết kế Domino sẵn có như các định dạng và các giao diện.
 • Cung cấp các tầng Java, CORBA hay COM, nhờ thế bạn có thể tận dụng kỹ năng ngôn ngữ sẵn có để phát triển các ứng dụng.

 3. IBM Lotus Instant Messaging and Web Conferencing: Phần mềm tin nhắn tức thời và hội thảo qua web IBM Lotus

Các đặc điểm nổi bật

 • Tối ưu hoá sự liên kết và tương tác giữa mọi người bằng việc mở rộng các lựa chọn giao tiếp ra ngoài các hình thức điện thoại, e-mail và gặp gỡ trực tiếp.
 • Giảm thời gian hoàn vốn khoản đầu tư của bạn nhờ năng suất lao động cá nhân và lao động nhóm tăng lên, chi phí đi lại và viễn thông giảm đi.
 • Tăng nhanh thời gian ra thị trường và đẩy mạnh lợi thế cạnh tranh nhờ việc cho phép người dùng dễ dàng tiếp cận với thông tin và các chuyên gia.
 • Mở rộng giao tiếp với độ an toàn cao trong thời gian thực cho tất cả mọi người trong dây chuyền tạo ra giá trị của bạn - nhờ thế tất cả các thành viên có thể đưa ra các quyết định đúng đắn một cách nhanh chóng.
 • Tích hợp với cơ sở hạ tầng sẵn có của bạn và các ứng dụng web khác, nhờ thế những người sử dụng có thể liên kết một cách đồng thời và tuỳ theo tình huống mà họ đang làm việc.