• vi-VNen-GB

Mục tiêu và định hướng

Mục tiêu dài hạn của VIEGRID là trở thành một trong những công ty đa quốc gia đi đầutrong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện, cung cấp các giải pháp hạ tầng và các thiết bị truy cập thông tin.

Sức mạnh cạnh tranh của VIEGRID được xây dựng dựa trên:

-         Mạng lưới khách hàng chọn lọc dựa trên chất lượng và các dịch vụ đặc thù.

-         Các gói dịch vụ giải trí, truyền thông theo yêu cầu của khách hàng.

-         Các công cụ và tài nguyên phục vụ xử lý nội dung số.

VIEGRID định hướng phát triển theo từng giai đoạn với các trọng tâm: đội ngũ-công nghệ, hạ tầng-dịch vụ và thiết bị-cộng đồng. Trong giai đoạn đầu tiên, VIEGRIDtập trung xây dựng đội ngũ R&D mạnh, làm chủ được công nghệ hiện đại. Trên cơ sở đó, VIEGRID sẽ thiết lập hạ tầng có độ tin cậy cao, tốc độ và dung lượng lớn để cung cấp dịch vụ nội dung và các giải pháp xây dựng hạ tầng CNTT hiệu năng cao cho các cơ quan và doanh nghiệp. Sau cùng, VIEGRID tập trung phát triển các thiết bị điện tử thông minh để đưa ứng dụng CNTT và nội dung số tới từng hộ gia đình khách hàng.