• vi-VNen-GB

BAN LÃNH ĐẠO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: CHAIR MAN OF THE BOAD

Bà Lê Ngọc Hồng

 • Nguyên Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc của các Công ty Cp Potomac và LightStream Technologies LTD.

 • Bà Lê Ngọc Hồng có nhiều năm kinh nghiệm quản lý và quan hệ công chúng.

 • Tại VIEGRID, Bà Lê Ngọc Hồng đặc trách về nhân sự, tài chính, quan hệ công chúng và các dự án xây dựng cơ bản.

TỔNG GIÁM ĐỐC: CEO

Bà Nguyễn My Lan

 • Tốt nghiệp MBA in Internatinal Business, Minor Concentration in NGO Studies Tại Seoul National University/Ajou University International Graduate Program - South Korea

 • Tốt nghiệp Đại học tại University of Florida - Gainesville, Florida, USASáng lập viên và Giám đốc Công ty TNHH I Am Việt Nam

 • Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Dòng Sáng (LightStream Technology LTD)

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT: CTO

PGS. TS. Nguyễn Ái Việt

 • Nguyên Viện Trưởng Viện Công nghệ thông tin – Đại học Quốc Gia Hà Nội

 • 23 Năm kinh nghiệm học tập, nghiên cứu và làm việc ở nước ngoài (Mỹ, Hungary, Italy, Pháp, Liên Xô)

 • Năm 2019, Đồng tác giả phụ trách chương 2: “Hạ tầng số”, Bộ sách “Việt Nam thời chuyển đổi số”.

 • Năm 2015-2018, Chủ nhiệm dự án Quốc gia “Phát triển công nghệ dịch đa ngôn ngữ Anh – Việt – Trung”, BỘ CÔNG THƯƠNG.

 • Cố vấn Khoa học công nghệ dự án Quốc gia “Ứng dụng công nghệ bảo đảm an ninh, an toàn mạng và bí mật thông tin ở mức độ cao để phát triển bộ giải pháp an toàn an ninh mạng LAN cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp”, BỘ CÔNG THƯƠNG.

 • Hơn 50 công trình khoa học công bố trên tạp chí Quốc tế về Toán Lý và Công nghệ thông tin.

 • Tác giả Bằng độc quyền sáng chế về công nghệ An toàn an ninh mạng VCM12.

 • Năm 2000-2004, Kỹ sư trưởng phần mềm, Công ty Thiết bị mạng cáp quang, Siemens USA: Phát triển hệ thống phần mềm điều khiển mạng cáp quang.

 • Năm 1996-2000, Kỹ sư phần mềm, Công ty Phần mềm viễn thông DSET, New Jersey, USA: Phát triển hệ thống mạng viễn thông và hệ thống phần mềm dịch vụ viễn thông chuyển đổi số.

 • Năm 1995-1996, Chuyên gia An toàn an ninh mạng, Trung tâm vận hành, Phát triển hệ thống card thông minh, tại AT&T, New Jersey, USA.