• vi-VNen-GB

Ban lãnh đạo

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc (CEO), bà Lê Ngọc Hồng , nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của các Công ty CP Potomac và Công ty TNHH LightStream Technologies. Bà Lê Ngọc Hồng có nhiều năm kinh nghiệm quản lý và quan hệ công chúng. Tại VIEGRID, bà Lê Ngọc Hồng đặc trách về nhân sự, tài chính, quan hệ công chúng và các dự án xây dựng cơ bản.

Phụ trách Trung tâm R&D VIEGRID đặt tại Huế là TS.Nguyễn Việt Hùng, chịu trách nhiệm điều hành và quản lý hoạt động của Trung tâm. Trước khi làm việc toàn thời gian cho VIEGRID, TS.Nguyễn Việt Hùng nguyên là giảng viên Đại học Khoa học Huế. TS Nguyễn Việt Hùng tốt nghiệp TS năm 2003 tại Đại học Greifswald, Cộng hòa Liên bang Đức. Ông Đoàn Văn Hài, phụ trách hành chính nhân sự, chịu trách nhiệm về kỷ luật lao động, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, chính sách nhân sự tại Trung tâm R&D VIEGRID tại Huế đồng thời là cố vấn cho Tổng Giám đốc về việc triển khai dự án “Làng VIEGRID” tại An Vân Dương.

Ông Đoàn Văn Hài đã có bề dày kinh nghiệm gần 40 năm về quản lý hành chính nhân sự, công tác đoàn thể và đã từng giữ các chức vụ quan trọng trong ngành Viễn thông và CNTT.