• vi-VNen-GB

Ban lãnh đạo

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc (CEO), bà Lê Ngọc Hồng , nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của các Công ty CP Potomac và Công ty TNHH LightStream Technologies. Bà Lê Ngọc Hồng có nhiều năm kinh nghiệm quản lý và quan hệ công chúng. Tại VIEGRID, bà Lê Ngọc Hồng đặc trách về nhân sự, tài chính, quan hệ công chúng và các dự án xây dựng cơ bản.

Phụ trách Trung tâm R&D VIEGRID đặt tại Huế là ông Nguyễn Tấn Tôn Thất Đỗ Vũ, GĐ Trung tâm R&D của VIEGRID, lãnh đạo nhóm công nghệ xử lý ngôn ngữ tại công ty VIEGRID, có kinh nghiệm 10 năm phát triển công nghệ tính toán hiệu năng cao Hadoop, Globus Toolkit,… Đã có thành tích đạt Giải thưởng tin học Quốc gia. Đã tham gia nhiều dự án xử lý đa phương tiện, phần mềm xử lý ngôn ngữ, các hệ thống phần mềm an toàn an ninh mạng.chịu trách nhiệm điều hành và quản lý hoạt động của Trung tâm. Ông Đoàn Văn Hài, phụ trách hành chính nhân sự, chịu trách nhiệm về kỷ luật lao động, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, chính sách nhân sự tại Trung tâm R&D VIEGRID tại Huế. Ông Đoàn Văn Hài đã có bề dày kinh nghiệm gần 40 năm về quản lý  hành chính nhân sự, công tác đoàn thể và đã từng giữ các chức vụ quan trọng trong ngành Viễn thông và CNTT.