• vi-VNen-GB

LẬP KẾ HOẠCH VÀ CHIẾN LƯỢC

Lập kế hoạch chiến lược là xác định mục tiêu cho doanh nghiệp, tổ chức cần phải đạt được trong thời gian xác định và cách thức để đạt được mục tiêu đó. Đây là một phần rất quan trọng trong hoạch định và tổ chức của bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức nào.

Tuy nhiên, xây dựng được kế hoạch chiến lược phù hợp và thực tế cần phải gồm nhiều bước và tùy thuộc cấp độ của chiến lược cần xây dựng. Để hướng dẫn cho người lập chiến lược và tăng tính hiệu quả của chiến lược được khởi tạo, phần mềm “Lập kế hoạch chiến lược” được ra đời.

“Lập kế hoạch chiến lược” là phần mềm trên nền Desktop cho phép người dùng có thể định nghĩa các templates, xây dựng các tài liệu, văn bản …. dựa trên các templates đó, cũng như xem tham khảo hướng dẫn để xây dựng một kế hoạch chiến lược hoàn chỉnh hiệu quả theo yêu cầu của mình.

Các tính năng cơ bản của phần mềm “Lập kế hoạch chiến lược”:

  • Lập kế hoạch dựa trên hướng dẫn và các templates có sẵn
  • Quản lý các văn bản, kế hoạch đã tạo: các dự  án đã được tạo, các dự án đã hoàn thành, các dự án đang thực hiện và mức độ hoàn thành,
  • Tạo lập và quản lý các templates theo tùy chọn người dùng
  • Tích hợp với Microsoft Word