• vi-VNen-GB
Viegrid qua báo chí
Tài trợ 180 triệu đồng cho HS, SV, thanh niên người dân tộc thiểu số
(27/10/2011)

(HNMO) - Tối 5/1/2011, tại Tỉnh Đoàn Bắc Giang, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển các Dân tộc thiểu số và Miền núi (thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tiến hành chương trình tài trợ 180 triệu đồng cho các em học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn người dân tộc thiểu số. Chương trình nằm trong khuôn khổ của Lễ Tuyên dương thanh niên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu trong học tập và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2010.

Trong đó, số tiền tài trợ cho Tỉnh Đoàn Bắc Giang là 130 triệu đồng; tài trợ cho thanh niên 4 huyện dân tộc miền núi 20 triệuđồng và 1 bộ máy tính trị giá 10 triệuđồng; Công ty cổ phần Truyền thông và Công nghệ VIEGRID tài trợ 1 bộ phần mềm máy tính trị giá 20 triệu đồng.

Với mục đích tạo nguồn lực và động viên tổ chức Tỉnh Đoàn Bắc Giang từ tỉnh đến các cơ sở hoạt động có hiệu quả hơn, cải thiện môi trường làm việc của đội ngũ cán bộ đoàn cấp tỉnh (đặc biệt là về công nghệ thông tin). Hoạt động tài trợ lần này của các đơn vị trước hết là một công tác xã hội có ý nghĩa thiết thực, sau đó là sự khích lệ, động viên đoàn viên thanh niên, sinh viên các dân tộc tỉnh Bắc Giang khắc phục những khó khăn để vươn lên, góp sức trẻ vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã giao.

Thông qua hoạt động tài trợ lần này, với sự giúp đỡ của các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển các Dân tộc thiểu số và Miền núi cùng với Công ty cổ phần Truyền Thông và Công nghệ VIEGRID mong muốn các đơn vị kinh tế trong cả nước, các tập thể, cá nhân quan tâm đến sự phát triển của các dân tộc thiểu số và miền núi hơn nữa. 

Cũng trong tối nay, 5/1/2011, tỉnh Bắc Giang đã tuyên dương 20 thanh niên, 46 học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu; tuyên dương 14 sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu và trao danh hiệu sinh viên 5 tốt cho 10 sinh viên khác.


H.T 
Nguồn: Hà Nội Mới online