• vi-VNen-GB
Tin Viegrid
VIEGRID đưa ra bản so sánh các chức năng của 3 phiên bản trong Giải pháp V-Phoenix
(08/04/2020)

GIẢI PHÁP V-PHOENIX
Giải pháp làm việc từ xa an toàn V-PHOENIX dựa trên công nghệ VCM12 đã được cấp bằng độc quyền sáng chế từ năm 2015, là sáng tạo độc đáo do VIEGRID làm chủ hoàn toàn. Giải pháp này là một phần của bộ giải pháp V-AZUR, truy cập Internet và làm việc từ xa an toàn đã được triển khai thành công tại một số cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Giải pháp V-PHOENIX bao gồm 3 phiên bản:
1. Phiên bản SLIVER bao gồm các chức năng cơ bản đủ để người dùng làm việc từ xa và quản trị viên quản lý được người dùng.
2. Phiên bản GOLD là phiên bản tích hợp thêm sản phẩm V-VPN giúp tăng cường bảo mật và đơn giản hoá việc kết nối từ xa. Hỗ trợ quản trị viên quản lý tài khoản VPN và theo dõi thông tin hệ thống.
3. Phiên bản EMERAL là phiên bản đầy đủ, người dùng có thêm chức năng gửi file đến nơi làm việc. Quản trị viên có thể xem được thông số ứng dụng, thông số mạng và nhật ký người dùng.

 

VIEGRID ĐƯA RA BẢN SO SÁNH CÁC CHỨC NĂNG CỦA 3 PHIÊN BẢN TRONG GIẢI PHÁP V-PHOENIX

 BA PHIÊN BẢN CỦA GIẢI PHÁP V-PHOENIX
   SILVER  GOLD  EMERAL
 Client Phoenix
VPN Dùng VPN riêng Kết nối VPN thông qua V-VPN Kết nối VPN thông qua V-VPN
 Chuyển tệp lên máy chủ Không cho phép Không cho phép Cho phép
 Ứng dụng ảo hóa trên phiên làm việc từ xa Ứng dụng remote và bật tắt từ xa Ứng dụng remote và bật tắt từ xa Ứng dụng remote, bật tắt từ xa và  2 ứng dụng theo nhu cầu khách hàng
 Chức năng bổ sung      Video Conference
 Website quản trị
 Dashboard
 Quản lý máy chủ
 Quản lý người dùng  V-Phoenix
 Quản lý quản trị viên
 Thông số hệ thống Chỉ có thông số ứng dụng Chỉ có thông số ứng dụng Thông số ứng dụng và thông số mạng
 Nhật ký Không có Không có Ghi lại toàn bộ sự kiện trong quá trình sử dụng phiên
 V-VPN Không có
 Thông tin hệ thống Không có
 Hỗ trợ kỹ thuật
 Fix bug Các bản vá lỗi định kỳ 10 ngày làm việc Nhanh nhất có thể
 Hỗ trợ kỹ thuật Thông qua email Phản hồi trong 72h Miễn phí 2 chức năng
 Chức năng may đo Theo báo giá Miễn phí 1 chức năng Miễn phí 2 chức năng
 Tiện ích Không Bàn phím ảo Cài đặt server họp từ xa và bàn phím ảo