• vi-VNen-GB
Tin Viegrid
Viegrid và các dự án hợp tác quốc tế
(12/11/2014)

Dự án Connect2SEA (Connecting ICT in Europe and South East Asia – Kết nối ICT giữa Châu Âu và Đông Nam Á)

Trong hai ngày 15 và 16 tháng 12/2014, tại Heraklion (thuộc đảo Crete, Hy Lạp) đã diễn ra cuộc họp toàn thể lần thứ 2 của dự án CONNECT2SEA do FORTH chủ trì. Tham gia cuộc họp có 16 thành viên thuộc các tổ chức đối tác của dự án, và 3 thành viên thuộc hội đồng tư vấn cho dự án đến từ 5 viện nghiên cứu và doanh nghiệp thuộc Đức, Pháp, Hy Lạp, Malaysia, Philippine, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam

                                    Các thành viên tham gia cuộc họp lần này (nguồn: CONNECT2SEA)

Cuộc họp nhằm xây dựng các mối quan hệ giữa các đối tác, tóm tắt các kết quả công việc của 9 tháng đầu năm và thảo luận vấn đề liên quan đến chiến lược tổ chức và vận hành hiện dự án cho 6-7 tháng sắp tới (đến cuối tháng 3/2015).

 

Tiến sỹ Nguyễn Ái Việt đã có nhiều đóng góp chuyên môn cho cuộc họp lần này

Đại diện đến từ Việt Nam có 3 thành viên thuộc Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội (ITI) và Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ Viegrid (Viegrid JSC). Viegrid là một trong các doanh nghiệp tham gia dự án có tham gia cuộc họp lần này, có trách nhiệm tiếp cận các ý tưởng để chuẩn bị cho kế hoạch hành động thực hiện một phần của dự án tại Việt Nam, và kết nối với các đối tác là doanh nghiệp của dự án. ITI chịu trách nhiệm trong các đề xuất và tổng hợp các ý kiến chuyên môn, xây dựng môi trường hợp tác quốc tế hiệu quả giữa các tổ chức nghiên cứu, các doanh nghiệp với các thành viên dự án.

Ngoài các thảo luận về các đề xuất chuyên môn, kế hoạch tài chính và các công việc quản trị dự án cũng được phổ biến, thảo luận và làm rõ các ý kiến từ 3 thành viên của hội đồng tư vấn (advisory board members). Các ý kiến chuyên môn được nhiều đồng thuận và phù hợp với các tiêu chí đã được nhóm dự án đề xuất sẽ được ghi nhận làm cơ sở cho bảng kế hoạch triển khai sắp tới.

Hợp tác với ATC (Athens Technology Center – Trung tâm Công nghệ của Athens)

 

Cũng trong chuyến đi này, ITI và VIEGRID đã có một ngày làm việc với các cán bộ cấp cao của ATC tại trụ sở chính ATC tại Athens trong việc hợp tác triển khai sản phẩm News Asset và phối hợp thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học của EU tại Việt Nam trong năm 2015.

 


Tin bài Tử Quy