• vi-VNen-GB
Tin Viegrid
Lớp tập huấn Hệ thống chứng thực điện tử các văn bản pháp lý
(04/08/2014)

   Ngày 1/8/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Thừa thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ Viegrid (Viegrid JSC) tổ chức lớp tập huấn cấp Tỉnh về Hệ thống chứng thực điện tử các văn bản pháp lý. Tham gia lớp tập huấn gồm có các đại diện của Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Thừa Thiên Huế, các cán bộ lãnh đạo và chuyên viên thuộc các đơn vị: Văn phòng UBND Tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh, UBND Thành phố Huế, Trung tâm Thông tin Dữ liệu Điện tử Tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND các phường Thuận Thành, Thuận Hòa, Thuận Lộc, Thủy Biểu, Phú Hội.

 

Ông Lê Sỹ Minh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc lớp tập huấn

   Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Lê Sỹ Minh, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng của hệ thống đối với sự phát triển Công nghệ Thông tin của Tỉnh, đồng thời yêu cầu các học viên tập trung tiếp thu nội dung bài giảng nhằm làm chủ các tính năng, nghiệp vụ thuận tiện trong việc vận hành hệ thống sau này.

 

Ông Đoàn Văn Hài, trưởng đại diện công ty Viegrid JSC tại Huế phổ biến các thủ tục cho học viên vào đầu mỗi buổi học

 

Ông Nguyễn Tấn Tôn Thất Đỗ Vũ, giảng viên chính, phụ trách lớp tập huấn trình bày tổng quan, quy trình nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng các tính năng của hệ thống


  
Tham dự khóa tập huấn này, học viên đã được truyền đạt các nội dung tổng quan, các tính năng và các quy trình nghiệp vụ chính của hệ thống. Sau bài giảng, các học viên đã được 1 giảng viên chính và 5 trợ giảng hướng dẫn sử dụng hệ thống theo các bài tập đã được cung cấp sẵn trong giáo trình thực hành.

 

Toàn cảnh buổi thực hành   Kết thúc buổi tập huấn, hầu hết các học viên đều đã nắm được nội dung bài giảng và bài thực hành. Các kỹ năng học viên thu được trong buổi học sẽ được dùng để vận hành thử nghiệm hệ thống, chuẩn bị cho việc triển khai hệ thống trên phạm vi toàn Tỉnh trong thời gian tới.

Tin bài Tử Quy

Ảnh Trung Nguyễn