• vi-VNen-GB
Thông cáo báo chí
Chương trình tài trợ tại Tỉnh Đoàn Bắc Giang
(10/11/2011)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI  - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN(Đại học Quốc gia Hà Nội) và CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VIEGRID

Đơn vị nhận Tài trợ: TỈNH ĐOÀN BẮC GIANG

Thời gian: 19h30 Ngày 05 tháng 01 năm 2011 (thứ 4)

Tối 5/1/2011, tại nhà khách Tỉnh Đoàn Bắc Giang,…. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển các Dân tộc thiểu số và Miền núi thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tài trợ 180 triệu VNĐ cho các em học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn người Dân tộc thiểu số tại Tỉnh Đoàn bắc Giang. Trong đó:

-   Tài trợ cho Tỉnh Đoàn Bắc Giang 130 triệu VNĐ;

-   Tài trợ cho Thanh niên 4 huyện Dân tộc Miền núi 20 triệu VNĐ;

-   1 bộ máy tính trị giá 10 triệu VNĐ;

Theo đó, Công ty cổ phần Truyền Thông và Công nghệ VIEGRID tài trợ 1 bộ phần mềm máy tính trị giá 20 triệu VNĐ.

Với mục đích tạo nguồn lực và động viên tổ chức Tỉnh Đoàn Bắc Giang từ tỉnh đến các cơ sở hoạt động có hiệu quả hơn, cải thiện môi trường làm việc của đội ngũ cán bộ đoàn cấp Tỉnh (đặc biệt là về Công nghệ Thông tin). Hoạt động tài trợ lần này của các Đơn vị trước hết là một công tác xã hội có ý nghĩa thiết thực, sau đó là sự khích lệ, động viên đoàn viên thanh niên, sinh viên các dân tộc tỉnh Bắc Giang khắc phục những khó khăn để vươn lên, góp sức trẻ vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã giao.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng và mong muốn có điều kiện góp một phần quà để dành tặng, động viên các em. Với sự đóng góp nhỏ này, hy vọng rằng các em học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn người Dân tộc thiểu số của Tỉnh Bắc Giang sẽ có điều kiện công tác tốt, học tập tốt và đạt thật nhiều thành tích xuất sắc.”

Thông qua hoạt động tài trợ lần này, với sự giúp đỡ của các cơ quan truyền thông Trung ương và Địa phương, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển các Dân tộc thiểu số và Miền núi cùng với  Công ty cổ phần Truyền Thông và Công nghệ VIEGRID mong muốn các đơn vị kinh tế trong cả nước, các tập thể, cá nhân quan tâm đến sự Phát triển các Dân tộc thiểu số và Miền núi hơn nữa và “Hãy quan tâm và chia sẻ hơn đối với những vùng khó khăn của Tổ quốc; với các dân tộc thiểu số nói chung và đoàn viên, thanh niên, sinh viên các dân tộc của Tỉnh Bắc Giang nói riêng nhằm khơi dậy, thắp sáng những ước mơ, hoài bão của họ”.

Vì tương lai tươi sáng của các Dân tộc thiểu số và Miền núi, vì sự phát triển bền vững của Tổ Quốc thân yêu, chúng ta hãy giúp đỡ tuổi trẻ các dân tộc nói chung và tuổi trẻ Bắc Giang nói riêng. Tất cả tương lai đang phụ thuộc phần nào vào chính các bạn, phụ thuộc vào sự quan tâm, hỗ trợ của các tập thể, cá nhân trong cả nước để phát triển các Dân tộc thiểu số và Miền núi nói chung và các dân tộc Bắc Giang nói riêng.

Lãnh đạo trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn chia sẻ thêm: Đây cũng là hoạt động thường xuyên của Trung tâm nhằm thực hiện Quỹ Phát triển Giáo dục vùng Dân tộc thiểu số và Miền núi Việt Nam”.

Trân trọng cảm ơn.