• vi-VNen-GB
Hình ảnh buổi "Đào tạo sử dụng sản phẩm An Toàn An Ninh Mạng V-AZUR" (17/12/2013)
Đây là những hình ảnh buổi "Đào tạo sử dụng sản phẩm AN TOÀN AN NINH MẠNG V-AZUR sáng ngày 15/12/2013 Tại Bộ Tài chính của Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ VIEGRID. Sau 5 tháng thử nghiệm ,Công ty VIEGRID đã chính thức ký Hợp đồng với Cuc Tin học BTC về việc sử dụng Sản phẩm AN TOÀN AN NINH MẠNG V-AZUR toàn Cục.
<1>